Əkin öncəsi ərazinin yüksəklik səviyyəsi haqqında informasiya vacib informasiyadı. Sahənizin relyefi və suyun axını haqqında məlumat alaraq daha dəqiq planlama etmək və qənaət etmək mümkündür.

Yüksəklik xəritəsi