Agriman Consulting MMC bitki yetişdiriciliyi üzrə aşağıdakı məsləhət xidmətlərini yerinə yetirir:

 

  • Aqronom məsləhəti
  • Gübrələmə resepti
  • Suvarma proqramı
  • Havalandırma şəraiti
  • Xəstəliklərlə mübarizə
  • Cihazların sazlanması və s.

Consulting Services

 

Məsləhət xidməti