Анализ воды для полива очень важен для диагностики проблем,которые могут быть связаны с качеством воды, а так же для оценки содержания питательных веществполивной воды,используемой для фертигации.

Наша лаборатория обеспечивает клиента анализами водных образцов,чтобы определить,подходит ли вода для полива для выращивания,роста и развития этого растения.

 

Основной комплект анализов включает 18 параметров:

 

pH,EC,NO3,NH4,PO4,K,Ca,Mg,Na, Cl,SO4,HCO3,Fe,B,Mn,Cu,Zn,Mo.

Анализ воды

Наша компания осуществляет анализы образцов почвы и обеспечиваетоценку качества почвы основываясь на результаты анализов.В то де время мы обеспечиваем клиента информацией о пригодности почвы для выращивания тех или иных культур.Различные биологические и химические процессы необходимые растениям целесообразнее выполнять основываясь на результаты анализов.Так же мы можем подготовить и реализовать план по восстановлению почвы.
 
Основной пакет анализов для почвы включает:
 
pH,EC,NO3,NH4,PO4,K,Ca,Mg,Na, Cl,SO4,HCO3,Fe,B,Mn,Cu,Zn,Mo,   Текстура Почвы.
 
Другие параметры:
 
КАН,Насыщение Почвы,Обьем доступной Воды,Ёмкость поля,Постоянная точка увядания.

Анализ почвы

Одним из важнейших факторов для гидропонного выращивания является снабжение культур оптимальным для них питательным раствором.Как результат путем лабораторных анализов наши клиенты могут получать информацию о текущем состоянии растительной культуры,которую они выращивают.Мы обеспечиваем клиентов удобрительными рецептами наиболее подходящими для каждой растительной культуры в зависимости от типа и периода культивации.Такой тип контроля дает результат в виде высокого качества конечного продукта и предотвращает ошибки,допускающиеся в процессе культивации.
 
Основной пакет анализов включает 18 параметров:
 
pH,EC,NO3,NH4,PO4,K,Ca,Mg,Na, Cl,SO4,HCO3,Fe,B,Mn,Cu,Zn,Mo.

 

Анализ питательных растворов

Yetişdiricilik zamanı bitki keyfiyyətini qorumaq və bol məhsul almaq üçün istənilən istixana və açıq sahə yetişdiriciliyində əlavə gübrələmə prosesi aparılır. İndiki dövrdə gübrə istehsalçıları çoxdur. İstixanada istifadə olunan gübrə vasitələrinin keyfiyyətini öyrənmək önəmli faktorlardan biridir. Faiz dərəcəsi aşağı olan gübrə çatışmamazlığı ilə nəticələnə bilər və əksinə faiz dərəcəsi yüksək olan gübrə artıqlığı ilə nəticələnə bilər. Hər iki amil bitki keyfiyyətinə və kəmiyyətinə təsir göstərir. Bu hallardan siğortalanmaq üçün biz gübrə faiz dərəcəsinin təyinini aparırıq.

GÜBRƏ ANALİZİ

Verilən gübrə və şəraitin bitkiyə təsirini öyrənmək üçün bitki yarpağının analizi önəmli faktorlardan biridir. Bu tip informasiya - agronomları gələcəkdə yarana biləcək xəstəliklərin qarşısını almaq üçün bir vasitəsidir. Laboratoriyamızda bitki yarpaq və meyvəsinin analizi aparılaraq element çatışmamazlığı haqqında məsləhətlər verilir.

BİTKİ ANALİZİ

Son illərdə torpaq əkini ilə bərabər torpaqsız əkin yetişdiriciliyində virus və xəstəliklərin sürətli inkişafı var. Yetişdiricilik zamanı xəstəliklər istixana sahiblərinə ciddi maddi ziyan vurur. Xəstəliklə mübarizə ağır və ya heç mümkün olmur. Mübarizə vasitələrinin bahalı, həmçinin fungisid, pestisid və ya herbisid tərkibli olduğunu nəzərə alaraq bitki ekoloji təmiz məhsul olmur. Şirkətimiz tərəfindən pcr (polimerase chain reaction) prosesi metodu ilə dnt səviyyəsində bitkinin növündən və dövründən asılı olmayaraq istənilən xəstəlik növünü təyin edilir. Hər bir bitki üçün özünəməxsus paket analiz siyahısı mövcuddur və hər bir siyahıya 10-15 xəstəlik növü daxildir.
 
  • Virus xəstəlikləri
  • Bakterial xəstəliklər
  • Göbələk xəstəlikləri

XƏSTƏLİKLƏRİN TƏYİNİ