Şirkətimiz tarafından hər türlü su örneyinin analizi yapılıyor ve analiz sonucunda sulama suyunun bitki yetiştiriciliyi için uygunluğu belirleniyor. Analiz sonucunda gübreleme zamanı sulama suyunun bitkiyə yararlı olup olmaması elementlerin miktarı ve farkli filtre sistemlerinin kullanılması ayarlanıyor.

 

18 parametreye göre analiz listesi:

 

pH, EC, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo.

Diyer parametreler: Ağır metaller, E-COLI, Genel Kaliform, RSC, SAR və s.

SU ANALİZİ

Şirkətimiz tarafından hər türlü toprak örneyinin analizi yapılıyor ve analiz sonucunda toprak kalite deyerlendirilmesi uygulanıyor. Aynı zamanda bitki yetişdiriciliyi için uyumluluğu belirleniyor. Analiz sonucuna göre farklı bioloji ve kimyasal süreçlerin yapılması tavsiye ediliyor. Toprak onarılması planı hazırlanıp uygulanıyor (siphariş və projeye göre).
 

20 fazla parametreye göre paket analiz listesi:

pH, EC, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo,

yapı analizi.

 

Diyer parametreler: SAR, CEC, ESP, sızma miktarı, doyma yüzdesi, serbest su (available water), alan tutumu (field capacity), solma noktası (PWP).

TORPAk ANALİZİ

Hidroponik (topraksız ekin) yetişdiriciliyi zamanı bitki için en uygun qıda maddesinin verilmesi önemli faktörlerden biridir. Şirketimiz tarafından yapılan bitki qıda maddesinin laboratuar analizi sonucunda siz yetiştirdiyiniz bitkinin şu anki durumunu öğreniceksiniz. Aynı zamanda yetiştirilən bitkinin çeşidine ve devrine göre doğru gübre reçetesi uyguluyoruz. Bu durum sizi problemli sonuçtan siqortalayarak yüksek üretkenlik ve kaliteli ürün almanızı sağlayacaktır.

 

 

18 parametreye göre paket analiz listesi:

pH, EC, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, HCO3, Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo.

DRİP VƏ DRENAJ (BİTKİ QİDA MADDeSİNİN ANALİZİ)

Yetiştiricilik zamanı bitki kalitesini korumak və bol ürün almak için her türlü sera ve açık alan yetiştiriciliyinde ek gübreleme süreci yapılıyor. Şimdiki devrde gübre üreticileri çok fazla. Seralarda kullanılan gübre çeşitlerinin kalitesini öğrenmek önemli faktörlerden biridir. Yüzdesi  az olan gübre yetmezliği ile ve ya aksine yüzdesi yüksek olan gübre fazlalığı ile sonuçlana bilir. Her iki durum bitki kalitesini ve miktarını bir etkisi olabilir. Böyle olayların yaşanmaması için biz gübre yüzde derecesini belirliyoruz.

GÜBRE ANALİZİ

Verilen gübre ve koşulların bitkiye etkisini öğrenmek için bitki yaprağının analizi önemli faktörlerden biridir. Bu tip bilgi - agronomları gelicektə ola bilicek hastalıkları önlemek için bir yöntemdir. Laboratuarımızda bitki yaprak ve meyvesinin analizi yapılarak element yetmezliği hakkında tavsiyyeler veriliyor.

BİTKİ ANALİZİ

Son yıllarda toprak ekini ile beraber topraksız ekin yetişdiriciliyinde virus və hastalıkların hızla ilerlemesi görülüyor. Yetiştiricilik zamanı hastalıklar sera sahiplerine ciddi anlamda maddi zarara neden oluyor. Hastalıkla baş etmek zor və ya hiç mümkün olmuyor. Mücadele yöntemlerinin pahalı, aynı zamanda fungisid, pestisid ve ya herbisid içerikli olduğunu göz önünde bulundurarak bitki doğal bir ürün olmuyor. Şirketimiz tarafindən PCR (polimerase chain reaction) süreci yöntemiyle DNT səviyyesindeki bitki türüne ve devrine bağlı olmayarak her hangi bir hastalık türü belirlene bilir. Her bir bitkinin kendinehas paket analiz listesi vardır ve her bir listeye 10-15 hastalık türü dahildir. 
 
  • Virus hastalıkları
  • Bakteriel hastalıklar
  • Mantar hastalıkları

Hastalıkların belirlenmesi