Su analizi

Şirkətimiz tərəfindən istənilən növ su nümunəsinin analizi yerinə yetirilir və analiz nəticəsi əsasında suvarma suyunun bitki yetişdiriciliyi üçün yararlılığı təyin edilir...

Drip və drenaj

Hidroponik (torpaqsız əkin) yetişdiriciliyi zamanı bitki üçün optimal qida maddəsinin verilməsi önəmli faktorlardan biridir...

Gübrə analizi

Yetişdiricilik zamanı bitki keyfiyyətini qorumaq və bol məhsul almaq üçün istənilə istixana və açıq sahə yetişdiriciliyində əlavə gübrələmə prosesi aparılır. İndiki dövrdə gübrə istehsalçıları çoxdur.

Verilən gübrə və şəraitin bitkiyə təsirini öyrənmək üçün bitki yarpağının analizi önəmli faktorlardan biridir...

bitki analizi

FOTO Qalereya